JENKA Dlouhé úchyty

Dlouhé typy úchytů JENKA se používají v případech, pokud je k dispozici dostatečná hloubka ukotvení. Úchyty JENKA jsou ideální pro všechny typy přepravních a zvedacích operací. Dlouhé úchyty JENKA lze použít pro všechny směry zatížení.

Dlouhé úchyty JENKA se používají v betonových prvcích, jako jsou nosníky a stěny, kde je k dispozici dostatečná kotvící hloubka. Minimální pevnost betonu při zatížení betonu je 15 MPa. Diagonální tah mezi 12,5 ° a 45 ° a boční tah až do 90 ° (vyplývající z naklonění) jsou povoleny jen s dodatečnou výztuží. Standardní výrobky JENKA jsou vždy dodávány galvanicky pozinkované. Všechny dlouhé typy úchytů JENKA jsou označeny CE dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES. Na vyžádání jsou k dispozici úchyty JENKA s přizpůsobenými délkami pro speciální účely.

Možnosti modelu

SRA, WAL, TF, SRASW

SRA úchyty s přímou výztuží jsou speciálně navrženy pro dlouhé a tenké prvky, aby se zabezpečil hladký přenos zatížení. WAL úchyty s výztuží se zvlněným koncem mohou být použity v prvcích s kompaktní geometrií, jako jsou nosníky, trámy nebo stěny a jiné prvky s dostatečnou kotevní délkou. TF úchyty s výztuží s koncem s rozkovanou hlavou si vyžadují prvky, u kterých je potřeba použít zkrácený typ pro koncentrované zatížení. SRASW úchyty jsou speciální přepravní úchyty určené pro zvedání a přepravu sendvičových prvků. Ohýbání přenáší kotvení blíže k těžišti prvku, což umožňuje zvedání prvku ve vertikální poloze.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

CSA & ESA

Úchyty s příčnými otvory jsou kratší a mohou se používat pro širokou škálu betonových prvků. Kotvení se dosahuje dodatečnou výztuží.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com