JENKA krátké úchyty

JENKA krátké úchyty se používají v případech s omezenou hloubkou kotvení, jako jsou desky, panely. Tyto úchyty přenášejí kotevní zatížení horizontálně k desce.

JENKA krátké úchyty se používají v betonových prvcích s omezenou hloubkou kotvení, jako jsou betonové desky. Použití JENKA krátkých úchytů vyžaduje minimální úroveň vyztužení v betonových prvcích definovaných konstrukčním řešením. Minimální pevnost betonu při zatížení betonu je 15 MPa. JENKA krátké úchyty nejsou určeny pro naklápění a zatěžovací úhel je omezený na 45 °. Standardní výrobky JENKA jsou vždy dodávány galvanicky pozinkované. Všechny krátké úchyty JENKA jsou označeny CE dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES.

Možnosti modelu

WAS, BSA, PSA

U plochých prvků jako jsou desky se používají vložky JENKA WAS a BSA. Kromě běžné povrchové výztuže nyvažadují žádnou jinou dodatečnou výztuž. PSA úchyty jsou navrženy tak, aby pasovaly do plochých a tenkých prvků. Proto kromě povrchové výztuže vyžadují i kotevní výztuž. Kotevní výztuž musí být v těsném kontaktu se základní ocelovou deskou výrobku PSA.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

PLA

PLA je panelová kotva s rozkovanou hlavou žebírkové výztuže jako TF, avšak má objímku z nerezové oceli pro optimální venkovní použití.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com