KK Dlouhé úchyty

KK dlouhé úchyty jsou ideální pro všechny typy přepravních operací. KK dlouhé úchyty se běžně používají v tenkých nebo velmi tenkých prvcích s dostatečnou hloubkou kotvení. 

KK dlouhé úchyty se používají ve stěnách a nosnících, kde je k dispozici dostatečná hloubka ukotvení. KK dlouhé úchyty jsou označeny CE dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES. Minimální pevnost betonu při zatížení betonu je 15 MPa. KK dlouhé úchyty jsou standardně dostupné černé, ale jsou k dispozici i v pozinkovaném, žárově pozinkovaném i nerezovém provedení na vyžádání. Na vyžádání jsou k dispozici také speciální délky pro speciální účely.

Možnosti modelu

KK

Přepravní úchyty KK jsou ideální pro všechny druhy přepravních operací (zvedání, otáčení, rotace a náklon). Při zatíženích do 90° jsou KK nejvhodnější možností návrhu.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

KKE

Úchyty KKE mohou být použity v široké škále prvků se zatížením až do 30°. Je nutná další dodatečná výztuž, která je ovšem velice snadno instalovatelná. Pokud je použita dodatečná výztuž, jsou použitelné ve více případech.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

KKS

Úchyty KKS jsou ideální pro dlouhé, tenké prvky a mohou být použity pro všechny směry zatížení.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

KKSW

Úchyty KKSW jsou speciální přepravní úchyty určené pro zvedání a transport sendvičových prvků. Ohnutí přenáší kotvení blíže k těžišti prvku, což umožňuje zvedání prvku ve vertikálnější poloze. Vložky KKSW jsou určeny pouze pro přímá břemena.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

KKD

Úchyty KKD s kulovou hlavou na obou koncích jsou určeny pro velké zatížení, pro nosníky s vyšší pevností betonu. Mohou být použity se zatížením až do 45°. Minimální pevnost betonu v tlaku při zatížení je 35 MPa.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com