TERADOWEL a ULTRADOWEL Prvky na přenos zatížení — Systém pro přenos svislého zatížení v betonových podlahách

TERADOWEL a ULTRADOWEL jsou cenově výhodné smykové desky pro přenos svislého zatížení pro dilatační spáry v betonových podlahách, navrženy k použití s dřevěným dočasným bedněním. Jsou vhodné pro všechny typy podlahových desek. 

TERADOWEL a ULTRADOWEL jsou smykové desky určené k tvorbě dilatačních spár, které zajišťují přenos svislého zatížení mezi dvěmi dilatačními celky, v průběhu zatížení v okolí nebo přímo na spáře. Tento systém umožňuje volný pohyb dilatačních celků způsobený smršťováním a tepelnými změnami v podélném i kolmém směru ve vodorovné rovině, čímž se eliminuje hlavní příčina smršťovacích trhlin a minimalizují se vertikální posuny desek. Tím se plně eliminuje riziko spřažení dilatačních celků, jak se často pozoruje v případech, kdy je přenos zatížení realizován smykovými trny.

TERADOWEL a ULTRADOWEL se doporučuje použít pro spáry do rozevření 20 mm. TERADOWEL a ULTRADOWEL jsou k dispozici bez povrchové úpravy nebo se žárově zinkovaným povrchem, jsou použitelné v interiéru i exteriéru.

Možnosti modelu

TDC 6

TDC 6 je kruhový disk, doporučený pro konstrukci dilatačních spár s rozevřením spáry do 15 mm.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

UDR 8

UDR 8 má obdélníkový tvar, doporučuje se pro dilatační spáry s předpokládanou šířkou rozevření 15 až 20 mm. 

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Stáhněte si návrhové nástroje

Peikko Toolbox pro Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit families a AutoCAD 2D blocks pro mnoho výrobků Peikko. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verze 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informace o produktech a automaticky upozorňuje uživatele o dostupných aktualizacích.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com