Peikko je světový expert

na tenké stropní konstrukce, řešení pro větrnou energetiku a spojovací technologie pro prefabrikované a monolitické konstrukce.

Peikko na LinkedIn

Najdete nás na LinkedIn