Šroubové spoje sloupů pro ulehčení návrhu spojů, urychlení výstavby a zvýšení bezpečnosti – Přehled

Představujeme cenově výhodný a spolehlivý způsob výstavby sloupů. Mechanické šroubové spoje jsou jednoduché na návrh a nepotřebují dočasné podpěry. Šroubové spoje zvyšují efektivitu procesu výstavby, zvyšují rychlost osazování sloupů a bezpečnost.

Výhody

  • Jednoduchý proces dimenzování
  • Testované, spolehlivé a bezpečné
  • Urychlují proces vztyčování a spojování sloupů
  • Konečný šroubový spoj má stejnou tuhost jako monolitický spoj
  • Výhodný poměr kvalita/náklady
  • Bezpečné použití také v seismických oblastech

Zjednodušení a zvýšení rychlosti výstavby

Pomocí šroubových sloupových spojů můžete jednoduše spojit sloup se základem a nosníkem nebo vytvořit spoj mezi dvěma sloupy.

Použití montážních šablon zabezpečí správný rozestup šroubů, což zaručuje bezproblémovou montáž.

Spoj je vytvořen sloupovými botkami a kotevními šrouby. Sloupové botky jsou zalité do prefabrikovaných betonových sloupů, zatímco kotevní šrouby jsou zalité do základu nebo dalšího sloupu za účelem vytvoření sloupového spoje.

Hlavní výhodou šroubového, mechanického spoje je urychlení procesu výstavby. Může být realizovaný malou montážní skupinou a sloupy není potřeba dočasně podepírat. Jakmile jsou matice ve spoji utažené, je spoj schopen přenášet moment a jeřáb se může přesunout ke vztyčování dalšího sloupu. Po zalití je šroubový spoj stejně tuhý jako monolitický spoj.

Šroubové spoje taktéž zvyšují přesnost polohy sloupu, snižují čas potřebný pro použití jeřábu a tím šetří náklady, zvyšují bezpečnost a zlepšují přístupnost na stavbě.

Šroubové spoje sloupů v akci

Podívejte se na naše video se šroubovými spoji sloupů a zjistěte, jak rychlý a snadný může projekt být při zvolení optimálního řešení s použitím efektivních návrhových nástrojů a instalace sloupů rychle a bezpečně přímo na staveništi.

Jednoduchý návrh spoje

Našim hlavním cílem je snížit pracovní zatížení statiků použitím standardizovaných a dopředu vyrobených produktů.

Naše dimenzační nástroje urychlují a zjednodušují proces návrhu spojů.

  • Peikko Designer® volně dostupný software pro dimenzování spojů
  • Knihovna komponentů pro Tekla, Revit a AutoCAD

Přečtěte si vice a stáhněte si dimenzační nástroje

Porovnání šroubových sloupových spojů

Existuje několik ověřených způsobů pro realizaci sloupových spojů. Ovšem můžeme najít velké rozdíly při jejich návrhu a vyhotovení.

Návrh mnoha běžně používaných konkurenčních systémů sloupových spojů je náročný a zdlouhavý v porovnaní se standardizovanými šroubovými sloupovými spojmi od firmy Peikko.

Při použití šroubových sloupových spojů firmy Peikko nepotřebujete navrhovat dočasné podpěry, neboť je spoj ihned schopen prenášet moment.

Realizace většiny bežných systémů je časově náročná – jsou pracné a vyžadují dočasné podepření, než zálivka zatvrdne. To vede k prodlužování času realizace, neefektivnímu využití pracovní síly a taktéž ke snížení bezpečnosti na staveništi.

Šroubové sloupové spoje Peikko výrazně zvyšují bezpečnost a efektivnost. Také umožňují osazování sloupů při nepříznivých povětrnostních podmínkách a při nízkých teplotách.

Lokálně dostupná technická podpora

Hledáte lokální technickou podporu? Peikko nabízí profesionální poradenství při návrhu i v procesu výstavby, čímž se zjednodušuje přechod od bežných systémů k systémům šroubových sloupových spojů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]