Šroubové spoje sloupů pro ulehčení návrhu spojů, urychlení výstavby a zvýšení bezpečnosti – Přehled

Představujeme cenově výhodný a spolehlivý způsob výstavby sloupů. Mechanické šroubové spoje jsou jednoduché na návrh a nepotřebují dočasné podpěry. Šroubové spoje zvyšují efektivitu procesu výstavby, zvyšují rychlost osazování sloupů a bezpečnost.

Výhody

  • Jednoduchý proces dimenzování
  • Testované, spolehlivé a bezpečné
  • Urychlují proces vztyčování a spojování sloupů
  • Konečný šroubový spoj má stejnou tuhost jako monolitický spoj
  • Výhodný poměr kvalita/náklady
  • Bezpečné použití také v seismických oblastech

Snadnost a rychlost instalace

Pomocí šroubových spojů sloupů můžete snadno nainstalovat sloupy k základům a nosníkům nebo vytvořit spojení sloup - sloup.

Použití naší instalační šablony zajišťuje správnou rozteč šroubů, což zaručuje hladkou instalaci. Spojení se provádí sloupovými patkami a kotevními šrouby.

Sloupové patky jsou odlévány do prefabrikovaných betonových sloupů, zatímco kotevní šrouby jsou zalévány do základů nebo do jiného sloupu, aby vytvořily sloupový spoj.

Krása šroubovaného mechanického spojení spočívá v tom, že jej lze provést s malou posádkou na místě a není potřeba žádné dočasné vyztužení.Jakmile jsou matice utaženy, spojení je odolné vůči momentu a jeřáb může jet na další sloup.

Po zalití je šroubový spoj tuhý jako litý spoj in situ. Šroubové spoje přesně lokalizují sloupy, urychlují proces montáže, minimalizují dobu nasazení jeřábu a zvyšují bezpečnost maximalizací dostupnosti na místě.

Šroubové spoje sloupů v akci

Podívejte se na naše video se šroubovými spoji sloupů a zjistěte, jak rychlý a snadný může projekt být při zvolení optimálního řešení s použitím efektivních návrhových nástrojů a instalace sloupů rychle a bezpečně přímo na staveništi.

Jednoduchý návrh spoje

Našim hlavním cílem je snížit pracovní zatížení statiků použitím standardizovaných a dopředu vyrobených produktů.

Naše dimenzační nástroje urychlují a zjednodušují proces návrhu spojů.

  • Peikko Designer® volně dostupný software pro dimenzování spojů
  • Knihovna komponentů pro Tekla, Revit a AutoCAD

Přečtěte si vice a stáhněte si dimenzační nástroje

Porovnání šroubových sloupových spojů

Existuje několik ověřených způsobů pro realizaci sloupových spojů. Ovšem můžeme najít velké rozdíly při jejich návrhu a vyhotovení.

Návrh mnoha běžně používaných konkurenčních systémů sloupových spojů je náročný a zdlouhavý v porovnaní se standardizovanými šroubovými sloupovými spojmi od firmy Peikko.

Při použití šroubových sloupových spojů firmy Peikko nepotřebujete navrhovat dočasné podpěry, neboť je spoj ihned schopen prenášet moment.

Realizace většiny bežných systémů je časově náročná – jsou pracné a vyžadují dočasné podepření, než zálivka zatvrdne. To vede k prodlužování času realizace, neefektivnímu využití pracovní síly a taktéž ke snížení bezpečnosti na staveništi.

Šroubové sloupové spoje Peikko výrazně zvyšují bezpečnost a efektivnost. Také umožňují osazování sloupů při nepříznivých povětrnostních podmínkách a při nízkých teplotách.

Lokálně dostupná technická podpora

Hledáte lokální technickou podporu? Peikko nabízí profesionální poradenství při návrhu i v procesu výstavby, čímž se zjednodušuje přechod od bežných systémů k systémům šroubových sloupových spojů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Ředitel prodeje

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]