Peikko Czech Republic s.r.o.

Peikko Czech Republic s.r.o. je dceřinou společností finské skupiny Peikko Group, která se specializuje na výrobu ocelových kotevních systémů pro betonové prefabrikované nebo monolitické konstrukce a na výrobu ocelových spřažených nosníků DELTABEAM® pro tenké bezprůvlakové stropy. Peikko poskytuje technickou podporu a prodej v České Republice od roku 2006.