Kvalita, životní prostředí a bezpečnost

Cílem společnosti Peikko je poskytovat kvalitní výrobky a chovat se ekologicky zodpovědně. Naše produkty a služby urychlují a zjednodušují stavební proces a taktéž zvyšují bezpečnost. 

Výroba na světové úrovni

Peikko vyrábí všechny svoje výrobky ve svých vlastních výrobních závodech. Díky úplné vnitropodnikové výrobě jsme schopni zabezpečit kvalitní, flexibilní a rychlé dodávky. Pro společnost Peikko je důležité skladovat hotové výrobky v blízkosti zákazníků. Optimalizovaná výroba a logistika zabezpečují efektivnost nákladů.

Peikko má výrobní jednotky v Číně, Finsku, Německu, Litvě, na Slovensku a ve Spojených Arabských Emirátech. Kromě toho má společnost Peikko výrobní aktivity i v Saudské Arábii, Spojeném Království a USA.

 

Certifikovaný systém řízení

Společnost Peikko je certifikována v systému managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti podle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, a ISO 45001:2018.

Výroba hlavních výrobních závodů je certifikována podle ISO 3834-2 a EN 1090

Poznámka! Všechny dokumenty týkající se produktů, jako jsou technická schválení a prohlášení o vlastnostiach (PoV, DOP), najdete na stránce konkrétního výrobku.

 

Politika kvality, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Peikko poskytuje lokalizované a spolehlivé služby zákazníkům a inovace v oblasti výzkumu, vývoje a výroby. Našim prvotním cílem je poskytovat vysokou kvalitu výrobků, služeb a pracovat ekologicky. Politika společnosti Peikko v oblasti kvality a životního prostředí

Společnost Peikko se zavazuje neustále zlepšovat zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Našim cílem je vyniknout v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dosáhnout výrobní činnosti bez nehod. To se dosahuje tím, že se zaměřujeme na způsob práce – s důrazem na bezpečnost. Politika bezpečnosti a ochrany zdraví skupiny Peikko

Všeobecné informace o označení CE

Označení CE znamená, že je výrobek vyráběn a kontrolován v souladu s harmonizovanou evropskou normou (hEN) nebo evropským technickým osvědčením (ETA). ETA certifikáty se mohou použít jako základ pro označení CE v případech, když není k dispozici žádná harmonizovaná norma EN. ETA je ovšem dobrovolná a nevyžaduje se ve směrnicích nebo právních předpisech EÚ.

Výrobci mohou používat označení CE na prohlášení, že jejich stavební výrobky splňují harmonizované evropske normy nebo bylo schválené ETA. Tyto dokumenty definují vlastnosti, které musí mít výrobky na to, aby jim bylo uděleno právo používat označení CE, a popisují způsob kontroly a testování výroby těchto výrobků.

 

Označení CE výrobků Peikko

Peikko vyrábí kompozitní konstrukce a výrobky pro spoje betonových konstrukcí. Tyto produkty jsou podle nařízení o stavebních výrobcích (EÚ) č. 305/2011 a směrnice EÚ o strojních zařízeních 2006/42 / ES ovlivněny různými předpisy o označování CE. V současnosti neexistuje žádný komplexní a jasný výklad těchto směrnic. Způsob implementace předpisů se proto může lišit podle jednotlivých zemí.

Pouze výrobky označené CE by se měly používat ve stavebníctví v Evropě, tedy pokud se na příslušné výrobky udělit označení CE může. Mnohé stavební výrobky však nejsou zahrnuty v harmonizovaných evropských normách (hEN) nebo evropském technickém osvědčení (ETA). Z tohoto důvodu není možné požadovat označení CE pro tyto výrobky.

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD) je dokument, který poskytuje informace o vlivu výrobku na životní prostředí po dobu celého jeho životního cyklu. Je známá i pod názvem environmentální prohlášení typu III.

Environmentální vlastnosti výrobků jsou založeny na hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment - LCA). LCA poskytují přehled o vlivech výrobků na životní prostředí. Udržitelnost se dá lehce posoudit, pokud máte všechny příslušné informace o produktu ve stejném formátu.

Prohlášení společnosti Peikko o environmentálních výrobcích:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary
EPD BESISTA® Rod System

 

Peikko Group Environmental Product declarations for
DELTABEAM® and PETRA® Green are:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, Finland
EPD PETRA® Green, Lithuania 
 

Standardizovaný způsob hodnocení

EPD jsou vytvořeny podle evropské normy EN 15804 "Udržitelnost stavebních prací. Environmentální prohlášení o výrobcích" a mezinárodní normy ISO 14025 "Štítky a prohlášení o životním prostředí".

Peikko environmentální prohlášení jsou primárně určeny pro použití v komunikaci mezi firmami.

Hodnocení životního cyklu v těchto EPD vyhovuje normám EN 15804 "Udržitelnost stavebních prací. Environmentální prohlášení o výrobcích", EN ISO 14040 "Environmentální řízení. Hodnocení životního cyklu. Principy a rámec" a EN ISO 14044 "Environmentální řízení. Hodnocení životního cyklu. Požadavky a usměrnění. " 

 

Charakteristika EPD

Environmentální prohlášení o výrobcích jsou

  • dobrovolné
  • na základě hodnocení životního cyklu (LCA)
  • modulární informace podle struktury
  • porovnatelné
  • ověřitelné
  • flexibilní
  • transparentní

 

Ověření

EPD firmy Peikko jsou ověřeny třetí stranou podle požadavků EPD ISO 14025 typ III.

 

Publikování EPD

Peikko EPD jsou uveřejněny na webové stránce společnosti Peikko na adrese www.peikko.com a v cloudové službě One Click LCA společnosti Bionova Ltd na adrese www.oneclicklca.com,  kde je je možné použít jako komponenty na hodnocení jejich vlivu na celou úroveň budovy, například prokázat shodu s LEED v4 kredity na snižování vlivu životního cyklu budovy nebo dokončit Mat 01 LCA pro certifikaci BREEAM.

Environmentální prohlášení o výrobcích jsou uveřejněny v systému RTS a jsou k dispozici na adrese: http://epd.rts.fi/en