DELTABEAM® spřažený nosník pro tenké stropní konstrukce vhodný pro budovy s otevřeným prostorem – Přehled

DELTABEAM® spřažený nosník pro tenké stropní konstrukce je kompatabilní s prefabrikovanými a stejně tak i monolitickými železobetonovými stropy. Umožňuje vytvářet otevřené prostory i v projektech s architektonicky náročnými tvary.

DELTABEAM® spřažený nosník pro tenké stropní konstrukce od společnosti Peikko je flexibilní řešení, vždy na míru přizpůsobené potřebám zákazníka. Poskytuje štíhlá a lehká konstrukční řešení, která snižují objem použitého betonu v konstrukci a tím i náklady.

DELTABEAM® má vynikající protipožární odolnost bez potřeby jakékoliv dodatečné protipožární ochrany. Štíhlý design nosníků redukuje výšku stropů a celkovou výšku budovy, přičemž odstraňuje problémy s vedením HVAC systémů.

Nosníky DELTABEAM® mohou být připojeny k betonovým, ocelovým nebo kompozitním sloupům, použitím spojů dodaných firmou Peikko, jako jsou skryté konzoly, kotevní šrouby a kotevní desky.

Výhody nosníků DELTABEAM®

  • Velké rozpětí
  • Flexibilní otevřený prostor
  • Větší světlá výška místností
  • Jednoduchá instalace HVAC a úspora místa
  • Snížené náklady na vytápění a klimatizaci
  • Integrovaná požární odolnost

Více metrů čtverečních na metr krychlový

Volbou tenké stropní konstrukce pro váš nový projekt zabezpečíte flexibilitu půdorysu a více podlaží pro danou výšku budovy – možnost realizovat pro Váš projekt podlaží navíc!

Vzhledem k tomu, že použití tenké stropní konstrukce snižuje vnitřní objem na jednotku plochy, náklady na vytápění a klimatizaci jsou nižší a budova je energeticky úspornejší. Také je možné extra prostor získaný použitím tenké stropní konstrukce využít na zvýšení světlé výšky podlaží pro zvýšení pohodlí koncových užívatelů.

Při výstavbě směrem dolů je také redukována hloubka výkopů a tím pádem náklady na zemní práce.

 

Vytvářejte otevřené prostory

Díky účinnému spřažení mezi ocelí a betonem je možné dosažení toho, aby DELTABEAM® lehce překlenul rozpon mezi sloupy nad 10 metrů. DELTABEAM® se často používá na podepření dutinových panelů, rozpony kolmé na nosník mohou dokonce přesáhnout 14 metrů. Spřaženým nosníkem DELTABEAM® díky jeho dlouhým rozpětím, je možno vytvářet bežně otevřené prostory s rastrem až 12 x 16 metrů.

Díky dlouhým rozponům v obou směrech, je možno redukovat množství potřebných sloupů. Méně sloupů umožňuje flexibilitu a lehké změny půdorysů tak, aby vyhovovaly různým potřebám užívatelů po celou dobu životního cyklu budovy.

Rychlost a jednoduchost montáže rámu

Vzhledem k tomu, že se jedná o prefabrikované konstrukce, čas na výstavbu se snižuje a vliv počasí je minimalizovan. Dlouhá rozpětí, která poskytuje DELTABEAM®, snižují množství komponentů stropního systému, které je potřeba sestavit.

Díky návrhu v 3D prostředí, jsou nosníky navrženy a vyrobeny přesně na míru, proto každý nosník přesně zapadá do konstrukce a dopředu navržených standardizovaných spojů. Tento detailní proces návrhu spolu s BIM (Building Information Modeling) pomáha identifikovat chyby už ve stádiu návrhu a tím zabránit nákladným změnám na stavbě. Malá montážní skupina je schopna postavit vícepodlažní budovu rychleji než s jakýmkoliv jiným konstrukčním systémem dostupným v současnosti na trhu.

Integrovaná požární odolnost

Integrovaná požární odolnost umožňuje plně vyloučit dodatečné opatření na zabepečení potřebné požární odolnosti a tím dochází k dalším úsporám času a nákladů. Požární výztuž uvnitř nosníku zabezpečuje požární odolnost po celou dobu životnosti budovy až po dobu 4 hodin, což je ověřeno vícero požárními testy konstrukcí, simulovaných v reálných podmínkách.

Návrh DELTABEAM® vždy zahrnuje kompletní projektovou službu firmy Peikko s protipožárními výpočty.

Hybridní konstrukce s DELTABEAM®

Spřažený nosník DELTABEAM® nabízí unikátní řešení, které kombinuje obnovitelné a ekologické dřevo se dvěma nejpevnějšími dostupnými materiály – ocelí a betonem. Použitím DELTABEAM® je možné vytvořit štíhlou stropnou konstrukci s dřevěnými deskami, což není typicky možné u tradičních dřevěných konstrukcí na dlouhé rozpony.

Toto inovativní řešení je vysoce efektivní a může snížit celkovou tloušťku podlahy o 10 až 30 procent ve srovnání s konvenčními možnostmi. DELTABEAM® je vynikající volbou pro ty, kteří chtějí vytvářet udržitelné budovy, které jsou jak nákladově efektivní, tak i konstrukčně zdravé

Architektonická svoboda

Méně viditelných nosníků a rastr s rozměry až 12 x 16 metrů otvírá neomezené možnosti pro návrh interiéru a odstraňuje omezení funkčnosti prostoru.

V současnosti jsou bežné projekty s náročnou architekturou bez klasických tvarů jako jsou pravé úhly a rovné linie. Hladáte možnosti pro návrh architektonicky výrazné budovy nebo atraktivních projektů s konzolami a zakřivenými tvary?

Libovolné tvary bednění integrovaných do nosníků Vám zebezpečí více architektonické svobody při zachování všech výhod, které poskytují spřažené nosníky DELTABEAM® pro tenké stropní konstrukce.

Udržitelnost

Zlepšení energetické účinnosti budov má globálně obrovský vliv na životní prostředí, vzhledem k tomu, že budovy představují přibližně 40% světové spotřeby energie.

Jedním z nejvýraznějších výhod DELTABEAM® nosníku je, že stavby se díky němu stávají energeticky udržitelnějšími, díky schopnosti vytvářet tenší stropy. Budovy s tenkými stropními konstrukcemi mají většinou menší plochu opláštení pro stejně využitelný vnitřní objem,což snižuje spotřebu energie potřebné na vytápění a klimatizaci. Tenká stropní konstrukce umožňuje úsporu množství potřebných vertikálních komponentů, jako jsou opláštení, sloupy, stěny, výtahové a schodišťové šachty, potrubí, kanály atd. Design a instalace HVAC se taktéž výrazně zjednodušuje.

DELTABEAM® výrazně snižuje množství odpadu v důsledku optimalizovaných prefabrikovaných komponentů. Nosníky a sloupy používají jen přesné množství materiálu potřebného k zabezpečení nosnosti, zatímco dutinové panely minimalizují potřebu bednění na stavbě. Navíc, dutiny v dutinových panelech snižují množství betonu potřebného pro tvorbu stropu. Snížení množství betonu taktéž snižuje celkovou hmotnost stropu a tím přispívá ke snížení hmotnosti celé konstrukce, což může následně vést ke snížení rozměrů základů.

Prvky pro připojení nosníků DELTABEAM®

Vzhledem k tomu, že jsou nosníky DELTABEAM® navrženy na použití se všemi typy stropních systémů a sloupů, můžeme vám nabídnout množství připojovacích prvků a uložení podle vašich požadavků.

Připojení nosníků DELTABEAM® k betonovým sloupům

1. Skrytá PCs® konzola je zabetonována do sloupu. Nosník DELTABEAM® je zavěšen na vrchní část konzoly, což umožňuje použití jednoduchého bednění při výrobě sloupu a výbornou nastavitelnost na stavbě při montáži nosníku, stejně jako i vysokou odolnost vůči zatížením.

2. Kotevní šrouby se používají na připojení průbežných nosníků umístěných na betonové sloupy.

3. Kotevní desky WELDA® se umísťují na vrch sloupu. Nosníky se přivařují k jejich povrchu.

Připojení nosníků DELTABEAM® k ocelovým konstrukcím

1. Konzolový spoj

2. Šroubový spoj na vrchu sloupu

3. Šroubový spoj na boční straně sloupu

4. Svařovaný spoj

Další komponenty

Kompozitní sloupy jsou vyrobeny z dutých ocelových profilů s uzavřeným průřezem. Výztuž je umístěna uvnitř sloupů. Sloupy se na stavbě vylívají betonem.

Doplňkové ocelové konstrukce, jako jsou příhradové nosníky, zavětrování a různé typy ocelových nosníků a sloupů podle potřeby pro technické prostory, atd.

Integrované bednění umožňuje vytvoření atypicky tvarovaných nosníků.

Kotevní desky WELDA® se používají, pokud je potřeba přivařit ocelovou konstrukci k prefabrikovaným prvkům.

Výměny PETRA® se používají pro vytvoření otvorů ve stropech tvořených z prefabrikovaných dutinových panelů.

Na nosníky DELTABEAM® je možno přidat různé instalační prvky umožňující rychlou montáž bezpečnostního zábradlí.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Technická podpora – nosníky DELTABEAM®

Mob. +421 904 461 565
[email protected]

Ing. Barbora Peterková

Ing. Barbora Peterková

Technical Sales Specialist

Mob. +420 702 006 488
[email protected]