R&D

Peikko se výrazně zaměřuje na výzkum a vývoj. Společnost Peikko přinesla na trh mnoho nových a inovativních řešení, která v průběhu času formovala všeobecný způsob výstavby. Dobrým příkladem takového řešení je spojení sloupů vytvořené pomocí sloupových botek a kotevních šroubů. Peikko se aktivně podílí na normalizační práci a velkých mezinárodních výzkumných projektech. Spolupráce se uskutečňuje s vedoucími výzkumnými organizacemi po celém světě.

Výzkum

Za účelem získání specifických znalostí o chování spojů konstrukcí, společnost Peikko realizuje pokročilejší výzkum, než se vyžaduje podle norem nebo schválení výrobků. Cílem je vytvořit komplexní obraz, jak se chovají spoje a řešení společnosti Peikko v různých zatěžovacích stavech a situacích.

Odolnost konstrukcí se analyzuje různymi typy zatížení, jako jsou statické, tepelné, dynamické, seizmické a únavové. Kromě strukturální odolnosti se analyzují i různé problémy chování, jako jsou deformace, roztažnost, rozptyl energie, vysychání a tepelná expanze.

Vývoj výrobků

Výrobky Peikko zrychlují a ulehčují stavební proces a zvyšují spolehlivost. Vývoj výrobků vychází primárně z potřeb zákazníka a trhu. Našim cílem je ovlivnit stavební proces, od výběru technického řešení přes konstrukční fázi až po fázi využití budovy po dobu celého jejího životního cyklu.

Ikdyž společnost Peikko působí na celém světě, považujeme za velmi důležité zabezpečit, aby výrobky splňovaly místní předpisy a byly vhodné pro místní poměry. Takto jsou pak naše výrobky bezpečné po dobudu celého životního cyklu.

Volně stažitelné nástroje pro návrh

Společnost Peikko vyvíjí různe nástroje pro projektanty a statiky ve stavebníctví, jako jsou technické manuály výrobků, dimenzační software pro návrh, také knihovny a komponenty pro modelování konstrukcí a správu informací o budovách.

Čtěte více o našich nástrojích pro projektanty a statiky.

Peikko a Cirkulární ekonomika

Stavební průmysl je zodpovědný za značný dopad na společnost, neboť využívá 40 % celkové energie, a vytváří 30 % celkového množství odpadu na světě. Zvlášť velkou odpovědnost má betonářství, které k tomu přispívá velkým dílem.

Právě proto jsme se nyní rozhodli zaměřit se na životní prostředí přechodem našich výrobků a strategie společnosti na cirkulární ekonomiku. Chceme, aby se stavební průmysl stal součástí řešení, ne, aby představoval problém.

V naší Bílé knize se snažíme popsat, co již společnost Peikko realizovala, v čem se v současé době tato společnost angažuje, a jaké jsou dlouhodobé cíle společnosti Peikko z hlediska cirkulární ekonomiky.

Bílá kniha: hledání jasné, cirkulární budoucnosti!