Intern clinic hospital pavilion, Šternberk, Česká Republika

  • Typ budovy:
  • Zdravotní péče
Celá obrazovka Zavřít

Nový pavilon interní kliniky v Šternberku splňuje standardy pro pasivní budovu.

Architekt byl při návrhu nového pavilonu interny omezen konstrukční výškou budovy a proto hledal stropní systém s rovným podhledem a dostatečným prostorem pro následný rozvod vzduchotechniky. Vše bezezbytku splnila stropní konstrukce tvořená kombinací DELTABEAM® nosníků a dutinových panelů. Díky tomuto řešení s minimem mokrých procesů byla dodržena i požadovaná vysoká rychlost výstavby.

V nadzemních podlažích se nachází ambulantní trakt s odbornými ambulancemi, lůžkové oddělení a jednotka intenzivní péče s deseti lůžky.

Pavilon byl postaven na místě původního ředitelství nemocnice, které je nyní přemístěno do jiných prostor. Toto umístění bylo vybráno s ohledem na dostupnost důležitých oddělení, jako jsou ARO nebo chirurgie, sídlících v okolních budovách.  Propojení se sousedními pavilony je řešeno pomocí spojovacího mostu, který umožňuje pohodlné a rychlé přemístění personálu s pacienty suchou nohou. Spojovací most spolu s bílou fasádou budovy se zdánlivě nahodilým rastrem oken tvoří zajímavý architektonický celek.

Celá budova je mimořádně energeticky úsporná (kategorie A dle PENB) a splňuje tak kritéria pro pasivní budovy. V rámci šetrného hospodářství s vodou zde byla navržena retenční zelená střecha a podzemní zásobník dešťové vody, která se dále využívá pro závlahu a pro splachování toalet.

Přečtěte si více down-arrow.png

Fakta o projektu

Velikost projektu:
4000 m2
Velikost projektu:
4000 ft2
Podlahy:
6
Developer:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Stavební firma:
OHL ZS a.s.
Statik:
Ing. František Balcárek
Architekt:
Adam Rujbr Architects s.r.o.
Rok dodání:
2020
Rok dokončení:
2022

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]