TELEHOUSE – Syner, centrum operačních služeb, Praha 6, Česká Republika

  • Typ budovy:
  • Kancelářské budovy
Celá obrazovka Zavřít

Kanceláře třídy A pro TELEHAUS v obchodní čtvrti Praha Dejvice.

TELEHOUSE je pokračováním úspěšného developmentu obchodní čtvrti DOWNTOWN Dejvice na Praze 6 společnosti bpd development. Budova je situovaná v blízkosti Evropské třídy, hned za budovou PPF Gate.

TELEHOUSE nabízí cca 18 600 m2 čisté kancelářské plochy v 6-ti nadzemních podlažích a cca 1 100 m2 obchodních ploch. Přímo v objektu jsou samozřejmostí služby pro nájemce nabízející stravování, ve formě kantýny a kavárny. Architektem projektu je renomovaný pražský ateliér SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, kteří budovu navrhli tak, aby splňovala veškeré požadavky a standardy budoucích nájemců, odpovídající kancelářím třídy A. Prostor typického podlaží v kancelářské budově TELEHOUSE nabízí nájemci libovolné uspořádání, a to jak dělené, nebo otevřené, případně kombinaci obou v efektivním modulu 1,35 m. Kanceláře budovy TELEHOUSE jsou navrženy ve vysokém standardu třídy A. Budova cílí na certifikaci "BREEAM Very Good".

Jako stropní konstrukce byly zvoleny předpjaté dutinové panely převážně v tloušťkách 250mm a ojediněle 320 mm. Nosný systém DELTABEAM® je kombinací prostých nosníků a spojitých nosníků s vloženými klouby (Gerberův nosník), podepíraný sloupy a stěnami. V projektu nebyly žádné zpřísněné požadavky na průhyby stropů, uvažovalo se s max. průhybem L/250, průhyb od proměnného zatížení menší než L/350.

Nejčastěji se vyskytující výška nosníků použitých v projektu byla 530 mm. Jeden nosník byl použit s výškou až 630 mm. Použitím DELTABEAM® nosníků se urychlily stavební práce vzhledem k absenci procesu předpínání jak bylo plánováno v původní projektové dokumentaci.

Zajímavostí projektu bylo, že některé  nosníky neměly koncové výztuhy, napájely se na ně ŽB nosníky, tedy i výztuž ŽB nosníků probíhala do DELTABEAM® nosníků. Spodní pásnice nosníku byla rozšířena o 40 mm kvůli dopředu zadefinovaným délkám stropních panelů a jejich uložení. Nosník měl nad každým sloupem 8 otvorů pro procházející výztuž sloupu s tolerancí 1 cm v příčném směru, v podélném směru 3 cm. Na posledním podlaží procházelo přes podpěru až 16 prutů výztuže.

Budovu tvoří 6 nadzemních a 4 podzemní podlaží. Nosníky DELTABEAM® přecházejí do železobetonových nosníků a spojeny jsou betonářskou výztuží, kvůli úspoře času. Celkem bylo vyrobeno a dodáno 63 nosníků v úhrnné délce 670 m.

Přečtěte si více down-arrow.png

Fakta o projektu

Velikost projektu:
20 000 m2
Podlahy:
10
Developer:
BDP Development
Statik:
Němec Polák, spol s.r.o.
Architekt:
Schindler Seko architekti s.r.o.
Rok dodání:
2018
Rok dokončení:
2019

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]