JENKA systém závitových přepravních úchytů — Systém závitových přepravních úchytů pro všechny směry zatížení a zvedání

Všestranně použitelný přepravní a zvedací systém pro betonové prefabrikáty s robustním Rd závitem. Systém přepravních úchytů JENKA s dobře sladěnými systémovými komponenty nabízí bezpečné řešení pro každý stavební případ.

Přepravní úchyty JENKA se instalují v jedné rovině s povrchem nebo jsou zapuštěny do betonového prefabrikátu.

Opakovaně použitelná závěsná oka JENKA se zašroubují do úchytů a umožňují bezpečné připojení ke zdvihacímu zařízení, jeřábu.

Závitová pouzdra přepravních úchytů JENKA jsou vyrobena z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli. Jednotlivý úchyt JENKA může mít únosnost až 125 kN.

JENKA systém závitových přepravních úchytů byl navržen a vyroben v souladu se směrnicí EU o strojních zařízeních 2006/42/EC a VDI/BV-BS 6205. Shoda je potvrzena označením CE.

Možnosti modelu

JENKA dlouhé úchyty

Dlouhé úchyty JENKA se používají v prefabrikátech, ve kterých je k dispozici dostatečný prostor pro kotevní délku úchytu. Mohou se použít pro všechny směry zatížení (osové, diagonální a příčné).

 • SRA závitové úchyty s rovným koncem jsou vhodné zejména pro velmi tenké prefabrikované prvky.
 • TF závitové úchyty s rozkovanou hlavou se používají tam, kde je možný přenos zatížení do konstrukčního prvku přes hlavu kotvy.
 • WAL závitové úchyty se zvlněným koncem spojují pozitivní vlastnosti SRA a TF.
 • CSA závitové úchyty s příčným otvorem se kotví do betonu pomocí přídavné výztuže, kterou lze jednoduše přizpůsobit speciálním podmínkám instalace.
 • SRASW jsou speciální přepravní úchyty na zvedání sendvičových stěnových prvků. Ohnutý tvar umožňuje zakotvení v těžišti prefabrikovaného prvku.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

JENKA krátké úchyty

JENKA krátké přepravní úchyty se používají v betonových prvcích s omezeným prostorem pro kotevní délku, jako jsou např. deskové prvky a panely. Mohou přenášet osové a diagonální zatížení až do 45°.

 • JENKA PLA, WAS a BSA se liší délkou úchytu a přípustnou hodnotou únosnosti. Vyžadují plošné vyztužení a v případě potřeby i diagonální výztuž.
 • PSA přepravní úchyty s kotevní deskou byly vyvinuty pro velmi tenké prvky. Mají nejkratší kotevní délku. Kromě vyztužení povrchu je potřebná i kotevní vyztuž. Tato musí být uložena v přímém kontaktu se základovou deskou úchytu, aby byla dosažena hodnota únosnosti uvedená v technickém manuálu.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

JENKA závitová závěsná oka

JENKA závitová závěsná oka se používají k připojení přepravního úchytu JENKA zabudovaného v betonovém prefabrikátu k háku jeřábu, závěsu nebo zvedacímu řetězu. Jednotlivé typy JENKA závěsných ok jsou vhodné pro různé účely a způsoby zvedání.

 • TLL závěsná lanová oka jsou přípustná pro zatížení pod úhlem 0° až 45° od svislice.
 • TLP, JL a JLW závěsná oka jsou vhodná pro zatížení pod úhlem 0° až 90°. Kromě toho se závěsné oko TLP může po pevném zašroubování do úchytu volně otáčet o 360° kolem své osy a lze jej snadno vyrovnat do směru působení zatížení.

Závitová závěsná oka lanová a s lanovými smyčkami (TLL / JLW) se vyznačují příznivou cenou, závitová závěsná oka kovová (JL / TLP) jsou mimořádně robustná a odolná.

Všechna závitová závěsná oka JENKA jsou označena CE.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

JENKA příslušenství

Součástí systému přepravních úchytů JENKA je široký sortiment výrobků pro označování, instalaci a zakrytí kotvy.

 • DSH identifikační kroužky pomáhají při identifikaci během manipulace a po osazení kotvy.
 • NPP a NNP montážní fixační talířky usnadňují upevnění přepravních úchytů v bednění. Jsou dostupné v plastovém provedení nebo jako magnetické držáky z oceli.
 • PNP nerezové záslepky jsou opticky velmi atraktívní a proti vandalizmu odolné kryty úchytů.
 • CPP plastové záslepky chrání závit před nečistotami a vlhkostí, např. při meziskladování betonového prvku.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailů

Vytvořili jsme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailů pro designéry, včetně několika 2D bloků, 3D vlastních komponent a připojovacích modulů pro různé aplikace modelování. Vyberte si nástroje pro svůj návrhový software!

Naše modelovací nástroje

Knihovny Peikko ve službách ProdLib

Doplňky ProdLib pro AutoCAD a Revit zahrnují knihovny produktů Peikko, které lze umístit do vašich návrhů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]