KK Systém přepravních úchytů — Bezpečné a efektivní zvedání prefabrikovaných betonových prvků

Robustní přepravní a zdvihací systém s funkcí rychlého spojení a uvolnění. KK přepravní a zdvihací systém nabízí bezpečné a ekonomické řešení pro mnohé stavební požadavky.​

Přepravní úchyty KK se instalují zapuštěné do prefabrikovaného betonového prvku. Opakovaně použitelná závěsná oka KKL se připevňují k úchytům a umožňují bezpečné připojení ke zdvihacímu zařízení, jeřábu. 

Úchyty KK systému se vyrábějí z černé oceli, z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli. Jednotlivý úchyt KK může mít únosnost až 320 kN.

KK přepravní a zdvihací systém je navržen a vyroben v souladu se směrnicí EU o strojních zařízeních 2006/42/EC a VDI/BV-BS 6205. Shoda je potvrzena označením CE.

Možnosti modelu

KK Dlouhé úchyty​

Dlouhé typy úchytů KK se používají v prefabrikátech, ve kterých je k dispozici dostatečný prostor pro kotevní délku úchytu. Mohou se použít pro všechny směry zatížení (osové, diagonální a příčné). 

  • KK se používá v případě, že je možný přenos zatížení do konstrukčního prvku přes rozkovanou patu úchytu.
  • KKD je dvouhlavá, oboustranná verze úchytu KK, vhodná pro štíhlé konstrukční prvky s vysokou pevností betonu (např. předpjaté nosníky).
  • KKR lze použít pro velmi štíhlé konstrukční prvky. 
  • KK SW KKR SW jsou speciální úchyty pro zvedání sendvičových stěnových panelů. Zakřivený tvar umožňuje zvedání v těžišťové ose stěnového panelu.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

KK Krátké úchyty

KK krátké přepravní úchyty se používají v betonových prvcích s omezeným prostorem pro kotevní délku, jako jsou např. deskové prvky a panely. Mohou přenášet osové a diagonální zatížení až do 45° a jsou dostupné v různých délkách.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

KK Příslušenství

Součástí systému přepravních úchytů KK je sortiment výrobků pro instalaci úchytů, a také bezpečnostní závlač KK SP

  • KK FR a KK FM  montážní pomůcky ulehčují upevnění přepravních úchytů v bednění. Jsou k dispozici v pryžovém provedení (KK FR) nebo jako magnetické držáky z oceli (KK FM). Vytvářejí přesné vybrání v betonu, které je potřebné pro bezpečné použití závěsného oka KKL. 
  • KK FW KK FS usnadňují připevnění vynechávek k bednění. 
  • KK FG se používá vždy spolu s magnetickým držákem KK FM k spolehlivému upevnění úchytu v ocelové vynechávce.
  • KK SP bezpečnostní závlače se používají spolu se závěsným okem KKL. Při složitých zdvihacích operacích spolehlivě zabraňují samovolnému uvolnění KKL z úchytu.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

KK Závěsná oka

KK závěsná oka se používají na připevnění jeřábového háku, zvedacích závěsů nebo řetězů k přepravnímu úchytu KK zabudovanému v betonovém prefabrikátu.

  • KKL závěsná oka se vyznačují extrémně vysokou robustností a odolností. Zatěžovací zkoušky každého KKL zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti.

KK závěsná oka mají označení CE.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailů

Vytvořili jsme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailů pro designéry, včetně několika 2D bloků, 3D vlastních komponent a připojovacích modulů pro různé aplikace modelování. Vyberte si nástroje pro svůj návrhový software!

Naše modelovací nástroje

Knihovny Peikko ve službách ProdLib

Doplňky ProdLib pro AutoCAD a Revit zahrnují knihovny produktů Peikko, které lze umístit do vašich návrhů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]