PSB PLUS® Výztuž proti protlačení — Vysoce kapacitní systém ochrany před protlačením

Systém nové generace ochrany před protlačením při vysokém namáhání. Jedinečná kombinace vertikálních a horizontálních trnů, která umožňuje cenově efektivní zvyšování kapacity proti protlačení železobetonové desky.

PSB PLUS® systém je kombinace vertikálních PSB® trnů s horizontálními trny PSH. V porovnání s řešením pouze s vertikálními trny PSB® systém PSB PLUS® umožňuje dosažení vyšší kapacity proti protlačení.

Spolu s jednoduchou instalací horizontálních prvků je tento systém finančně úsporný a představuje praktické řešení pro ploché stropní desky, na které jsou kladeny extrémní požadavky.

PSB PLUS®

PSB PLUS® se nabízí jako systém. Peikko poskytuje návrh, rozměry a výkres rozmístění montážního celku výztuže PSB PLUS® podle zadané specifikace zákazníka. Všechny počáteční informace a specifikace je možno Peikku předložit prostřednictvím formuláře pro projekt, který je dostupný na této straně u příslušných materiálů. Pro začátek stačí, aby jste vyplnili projektový formulář a kontaktovali naše obchodní manažery pro jednotlivé oblasti.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]