PSB® Výztuž proti protlačení — Výztuž proti protlačení stropních a základových desek

PSB® výztuž proti protlačení je certifikovaný výztužný systém schválený ETA, jenž poskytuje nejvyšší odolnost na trhu. PSB® výztuže proti protlačení a smykové výztuže nabízejí jednoduché a spolehlivé řešení proti protlačení stropních desek, základů, stěn a nosníků, zvýšením jejich odolnosti.

PSB® výztuž proti protlačení se uplatňuje na různé druhy konstrukčních systémů a instalačních situací. PSB výztuže se skládají z ocelových trnů s oboustranně rozkovanými konci, přivařenými na ocelovou pásovinu. Systém je k dispozici jako 2- nebo 3-trnové lišty, které lze použít k vytvoření požadované výztuže nebo jako kompletní prvky dle statického výpočtu s různým počtem trnů. Prvky se vyrábějí individuálně dle statického návrhu. Jsou osazeny a zabetonováný do železobetonových prvků a jsou ideálním výztužným systémem pro monolitické štíhlé nebo ploché betonové konstrukce. Prvky lze použít jako výztuže proti protlačení (PSB®) nebo smykové výztuže (PSB®-S). 

Možnosti modelu

PSB®

Dvouhlavé trny, přivařené na pásovinu. Jsou vhodné pro horní i spodní instalaci. K dispozici jsou jako 2-nebo 3-trnové prvky nebo jako atypické kompletní prvky podle návrhu.

Rozměry

PSB® Punching Reinforcement is dimensioned according to various approvals (ETA 13/0151, Germany Z-15-1-231, Poland AT-15-7688/2008, etc.). Therefore, we recommend our user-friendly dimensioning software Peikko Designer®, downloadable from Peikko’s Design Tool page. Please contact Peikko’s local Technical Support at any time for information or dimensioning questions.

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

PSB®-S

PSB®-S smyková výztuž se používá stále častěji ve stropních a základových deskách. Podle DIN 1045-1: 2008-08 musí být pro každý průřez železobetonových stavebních prvků prokázána únosnost smykové síly.

Rozměry

PSB® Punching Reinforcement is dimensioned according to various approvals (ETA 13/0151, Germany Z-15-1-231, Poland AT-15-7688/2008, etc.). Therefore, we recommend our user-friendly dimensioning software Peikko Designer®, downloadable from Peikko’s Design Tool page. Please contact Peikko’s local Technical Support at any time for information or dimensioning questions.

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Stáhněte si návrhové nástroje

Peikko Designer®

Obsahuje širokou škálu Evropskych návrhových norem a několik různých jazyků, Peikko Designer® obsahuje moduly pro:

  • Sloupové spojení
  • Výztuž proti protlačení
  • Kotevní desky

Moderní a intuitivní uživatelské rozhraní je založeno na interaktivní 3D grafice.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com