RBC Průvlakové botky

Produkt s jednoduchou montáží vhodný pro různé typy prefabrikovaných nosníků. Botky RBC se používají spolu s kotevními šrouby HPM® and PPM®. Tento široký sortiment produktů je vhodný do většiny podmínek od malého až po velké zatížení.

Průvlakové botky RBC jsou upevňovací prvky pro tvorbu ohybově tuhých spojů mezi prefabrikovanými betonovými nosníky a sloupy. Kotvící systém se skládá z průvlakových botek osazených v nosníku a z kotevních šroubů osazených ve sloupu nebo ve stěně.

Upevňuje se maticemi a podložkami, které se montují na kotevní šrouby. Spoj mezi koncem závěsu a svislou konstrukcí by se měl před zatížením nosníku zalít maltou. Po vytvrdnutí zálivky se spoj chová jako železobetonová konstrukce. Botky jsou barevně rozlišeny a mají stejnou barvu jako příslušné kotevní šrouby.

RBC Průvlaková botka

Rozměry

* Delší kusy se používají v podmínkách, kde jsou problémy se spojováním.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailů

Vytvořili jsme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailů pro designéry, včetně několika 2D bloků, 3D vlastních komponent a připojovacích modulů pro různé aplikace modelování. Vyberte si nástroje pro svůj návrhový software!

Naše modelovací nástroje

Knihovny Peikko ve službách ProdLib

Doplňky ProdLib pro AutoCAD a Revit zahrnují knihovny produktů Peikko, které lze umístit do vašich návrhů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]