TERADOWEL Prvky na přenos zatížení — Systém pro přenos svislého zatížení v betonových podlahách

TERADOWEL jsou cenově výhodné smykové desky pro přenos svislého zatížení pro dilatační spáry v betonových podlahách, navrženy k použití s dřevěným dočasným bedněním. Jsou vhodné pro všechny typy podlahových desek. 

TERADOWEL jsou smykové desky určené k tvorbě dilatačních spár, které zajišťují přenos svislého zatížení mezi dvěmi dilatačními celky, v průběhu zatížení v okolí nebo přímo na spáře. Tento systém umožňuje volný pohyb dilatačních celků způsobený smršťováním a tepelnými změnami v podélném i kolmém směru ve vodorovné rovině, čímž se eliminuje hlavní příčina smršťovacích trhlin a minimalizují se vertikální posuny desek. Tím se plně eliminuje riziko spřažení dilatačních celků, jak se často pozoruje v případech, kdy je přenos zatížení realizován smykovými trny.

TERADOWEL se doporučuje použít pro spáry do rozevření 20 mm. TERADOWEL je k dispozici bez povrchové úpravy nebo se žárově zinkovaným povrchem, použitelný v interiéru i exteriéru.

TDC 6

TDC 6 je kruhový disk, doporučený pro konstrukci dilatačních spár s rozevřením spáry do 15 mm.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailů

Vytvořili jsme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailů pro designéry, včetně několika 2D bloků, 3D vlastních komponent a připojovacích modulů pro různé aplikace modelování. Vyberte si nástroje pro svůj návrhový software!

Naše modelovací nástroje

Knihovny Peikko ve službách ProdLib

Doplňky ProdLib pro AutoCAD a Revit zahrnují knihovny produktů Peikko, které lze umístit do vašich návrhů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]