WELDA® Kotevní desky

Kotevní desky WELDA® jsou skutečně všestranné při přenosu mírného a středního zatížení do betonu přes svářené spojení. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly tenkým a úzkým konstrukcím.

Kotevní desky WELDA® jsou speciálně navrženy pro použití v tenkých a úzkých konstrukcích, jako jsou stěnové panely nebo desky, ale mohou být rovněž umístěny i v jiných konstrukcích, jako jsou nosníky a sloupy. Hladké kotevní závitové kotvy přivařené k desce umožňuji jednoduchou instalaci do výztuže.

Standardní kotevní desky WELDA® se dodávají v různých velikostech od 50 mm x 100 mm do 400 mm x 2000 mm pokrývající všechny potřeby upevnění a ukotvení od malých spojů až ke svařování větších nebo několika profilů na jednu dlouhou desku. Tloušťka desky se pohybuje od 8 mm do 20 mm, čímž se dosáhne účinné hloubky produktu od 68 mm do 170 mm. Jsou rovněž k dispozici v různých materiálových kombinacích desek a kotev.

Pro splnění specifických potřeb zákazníka lze měnit rozměry a tvary kotevních desek WELDA®. Na požádání může být deska rovněž opracována, např. vyvrtáním otvorů nebo jinými komponenty, které mohou být přivařeny k desce.

Kotevní desky WELDA® jsou označeny značkou CE na základě ETA-16/0430. Kotevní desky WELDA® s označením CE splňují všechny základní požadavky kladené na ocelové kotevní desky. Peikko je jediná evropská průmyslová společnost, která může dodávat kotevní desky certifikované na základě ETA, přičemž ETA je jediný způsob, jak specifikovat únosnost výrobku a správné chování ve stavební konstrukci po celou dobu životnosti výrobku.

WELDA® Kotevní deska

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Stáhněte si návrhové nástroje

Peikko Designer®

Obsahuje širokou škálu Evropskych návrhových norem a několik různých jazyků, Peikko Designer® obsahuje moduly pro:

  • Sloupové spojení
  • Výztuž proti protlačení
  • Kotevní desky

Moderní a intuitivní uživatelské rozhraní je založeno na interaktivní 3D grafice.

Peikko Toolbox pro Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit families a AutoCAD 2D blocks pro mnoho výrobků Peikko. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verze 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informace o produktech a automaticky upozorňuje uživatele o dostupných aktualizacích.

Tekla Structures

Peikko nabízí moduly na vkládání produktů a spojů Peikko přímo do vašeho Tekla modelu. Pomocí šablon můžete jednoduše vytvořit zprávu o Peikko produktech. Doplňky obsahují linky a videa pro informace o produktech, znázorňující použití produktů. Samozřejmostí je jednoduchá kontrola aktualizací modulů.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com