DELTABEAM® Kompozitní nosník — Bezprůvlaková stropní konstrukce s integrovanou protipožární ochranou

DELTABEAM® je spřažený bezprůvlakový systém vhodný do vícepodlažních budov jakéhokoliv druhu. Umožňuje flexibilní úpravy po celo dobu životnosti budovy a jednoduchou instalaci HVAC.

Nosníky DELTABEAM® jsou určeny k použití jako konstrukční prvek v kombinaci se všemi běžnými typy betonových stropních desek: s dutinovými prefabrikovanými stropy, filigránovými panely, kompozitními ocelovými stropy, lichoběžníkovými ocelovými stropy i monolitickými betonovými deskami. Umožňuje použití konstrukcí s malou výškou a ztužuje vnitřní rámovou konstrukci desek.

Nosníky DELTABEAM® mohou mít bez jakékoliv další ochrany třídu požární odolnosti až R180.

DELTABEAM® technické informace

DELTABEAM® je navržen k použití jako konstrukční prvek kombinovaný se všemi běžnými typy betonových desek: dutinovými prefabrikovanými stropy, filigránovými panely, kompozitními ocelovými stropy, lichoběžníkovými ocelovými stropy i monolitickými betonovými deskami. Umožňuje použití konstrukcí s malou výškou a zpevňuje vnitřní rámovou konstrukci desek.

DELTABEAM® může poskytnout požární odolnost až 4 hodin bez dodatečných protipožárních opatření.

Rozměry

*standardní rozměr, pokud není zákazníkem specifikováno jinak (minimálně 20 mm)
**c/c Rozmístění otvorů ve stěnách je vždy po 300 mm.

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Peikko Toolbox pro Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit families a AutoCAD 2D blocks pro mnoho výrobků Peikko. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verze 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informace o produktech a automaticky upozorňuje uživatele o dostupných aktualizacích.

Tekla Structures

Peikko nabízí moduly na vkládání produktů a spojů Peikko přímo do vašeho Tekla modelu. Pomocí šablon můžete jednoduše vytvořit zprávu o Peikko produktech. Doplňky obsahují linky a videa pro informace o produktech, znázorňující použití produktů. Samozřejmostí je jednoduchá kontrola aktualizací modulů.

DeltabeamTool

DeltabeamTool je aplikace pro AutoCAD na kreslení DELTABEAM® nosníků do půdorysů a řezů. Uživatel si může zvolit typ nosníku, daný pohled na nosník a vybrat počáteční a koncový bod. Tato aplikace má též nástroje na úpravu šikmých konců nosníků a polohy otvorů ve stěnách nosníků. DeltabeamTool automaticky přidělí každému DELTABEAM® nosníku unikátní číslo. Uživatel může přidat seznamy nosníků do výkresu půdorysu nebo je exportovat do Excelu. Podle půdorysu je možné vytvořit výkresy každého typu DELTABEAM® nosníku.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com