PCs® Konzola — Skrytý konzolový systém pro uchycení nosníků

PCs® konzola je skrytá ocelová konzola, jejíž zabetonovaná část do prefabrikovaných sloupů poskytuje rovnou stěnu sloupu a dodatečně šroubovaná konzola nabízí vynikající nastavitelnost a vysokou odolnost. PCs® konzolový systém je skrytý v úrovni stropu, umožňuje dosáhnout maximální výšku podlaží bez vyčnívajících častí, a tím vytváří vizuálně přitažlivé připojení nosníků na sloupy v obytných budovách..

PCs® konzola se používá jako vertikální podpěra pro ocelové nosníky, spřažené nosníky, jako jsou DELTABEAM® nosníky dodávané společností Peikko, železobetonové nosníky, trámy a stěny. Skládá se z konzolové části, která se dodatečně šroubuje ke sloupové části, která je zabetonována ve sloupu, případně ke stěně. Sloupová část je zabetonována do sloupu (stěny) spolu s hlavní výztuží a konzolová část je ke sloupu šroubována dodatečně po odstranění bednění. Systém umožňuje připojit tolik nosníků ke sloupům, kolik umožňuje průřez sloupu.

PCs® konzoly jsou dimenzovány tak, aby bylo možné dodatečné nastavení umístění konzolové části vzhledem ke sloupové části. Po přišroubování konzolové části ke sloupu je PCs® konzola připravená na použití bez potřeby sváření.

Standardní typy PCs® konzol jsou navrženy tak, aby odolávaly vertikálnímu zatížení do 1 500 kN. Tyto odolnosti jsou zaručeny, pokud PCs® konzola podepírá ocelové, spřažené a betonové nosníky. Kromě vertikálního zatížení konzola přenáší i točivý moment v případě, kdy PCs® konzola podepírá ocelové a spřažené nosníky.

Možnosti modelu

PCs®

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

PCs® UP

Varianty PCs® UP mohou být použity na horním konci sloupů a na horních patrech vícepodlažních sloupů.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailů

Vytvořili jsme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailů pro designéry, včetně několika 2D bloků, 3D vlastních komponent a připojovacích modulů pro různé aplikace modelování. Vyberte si nástroje pro svůj návrhový software!

Naše modelovací nástroje

Doplňky Tekla

Pro uživatele Tekla máme k dispozici výběr doplňků.

Knihovny Peikko ve službách ProdLib

Doplňky ProdLib pro AutoCAD a Revit zahrnují knihovny produktů Peikko, které lze umístit do vašich návrhů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]