PCs® Konzola — Skrytý konzolový systém pro uchycení nosníků

PCs® konzola je skrytá ocelová konzola, jejíž zabetonovaná část do prefabrikovaných sloupů poskytuje rovnou stěnu sloupu a dodatečně šroubovaná konzola nabízí vynikající nastavitelnost a vysokou odolnost. PCs® konzolový systém je skrytý v úrovni stropu, umožňuje dosáhnout maximální výšku podlaží bez vyčnívajících častí, a tím vytváří vizuálně přitažlivé připojení nosníků na sloupy v obytných budovách..

PCs® konzola se používá jako vertikální podpěra pro ocelové nosníky, spřažené nosníky, jako jsou DELTABEAM® nosníky dodávané společností Peikko, železobetonové nosníky, trámy a stěny. Skládá se z konzolové části, která se dodatečně šroubuje ke sloupové části, která je zabetonována ve sloupu, případně ke stěně. Sloupová část je zabetonována do sloupu (stěny) spolu s hlavní výztuží a konzolová část je ke sloupu šroubována dodatečně po odstranění bednění. Systém umožňuje připojit tolik nosníků ke sloupům, kolik umožňuje průřez sloupu.

PCs® konzoly jsou dimenzovány tak, aby bylo možné dodatečné nastavení umístění konzolové části vzhledem ke sloupové části. Po přišroubování konzolové části ke sloupu je PCs® konzola připravená na použití bez potřeby sváření.

Standardní typy PCs® konzol jsou navrženy tak, aby odolávaly vertikálnímu zatížení do 1 500 kN. Tyto odolnosti jsou zaručeny, pokud PCs® konzola podepírá ocelové, spřažené a betonové nosníky. Kromě vertikálního zatížení konzola přenáší i točivý moment v případě, kdy PCs® konzola podepírá ocelové a spřažené nosníky.

Možnosti modelu

PCs®

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

PCs® UP

Varianty PCs® UP mohou být použity na horním konci sloupů a na horních patrech vícepodlažních sloupů.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Stáhněte si návrhové nástroje

Peikko Toolbox pro Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit families a AutoCAD 2D blocks pro mnoho výrobků Peikko. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verze 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informace o produktech a automaticky upozorňuje uživatele o dostupných aktualizacích.

Tekla Structures

Peikko nabízí moduly na vkládání produktů a spojů Peikko přímo do vašeho Tekla modelu. Pomocí šablon můžete jednoduše vytvořit zprávu o Peikko produktech. Doplňky obsahují linky a videa pro informace o produktech, znázorňující použití produktů. Samozřejmostí je jednoduchá kontrola aktualizací modulů.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com