PC® Průvlakový závěs — Skrytý konzolový systém pro uchycení nosníků

PC® průvlakové závěsy se používají k jednoduché instalaci železobetonových vyztužených i předpjatých prefabrikovaných betonových nosníků na sloupy. PC® průvlakový závěs se používá jako protikus k PCs® konzolám. 

PC® průvlakové závěsy jsou zabetonovány do nosníků, průvlaků, kde jsou všechny části závěsu skryty. Skládá se z ocelových desek, jež tvoří kapsu pro PCs® konzolu a kotvících prutů k ukotvení prvků do betonu. PC® průvlakové závěsy jsou dimenzovány pro používání s PCs® konzolami tak, aby bylo možno volně nastavit konečnou polohu nosníku na konzole. Po našroubování konzolové části PCs® konzoly na sloup lze nosník osadit s průvlakovým závěsem bez potřeby jakéhokoliv klínování nebo sváření.

Standardní typy PC®průvlakových závěsů jsou navrženy tak, aby odolaly vertikálnímu a horizontálnímu zatížení s maximální konstrukční hodnotou pro svislé zatížení do 1 500 kN. Jsou dva různé modely: L (Low) pro výšku příruby nosníku < 60 mm a H (High) pro výšku příruby nosníku > 60 mm.

Možnosti modelu

PC® H

PC® H pro nosníky s vysokou přírubou > 60mm 

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

PC® L

PC® L pro nosníky s nízkou ocelovou přírubou < 60mm.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailů

Vytvořili jsme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailů pro designéry, včetně několika 2D bloků, 3D vlastních komponent a připojovacích modulů pro různé aplikace modelování. Vyberte si nástroje pro svůj návrhový software!

Naše modelovací nástroje

Knihovny Peikko ve službách ProdLib

Doplňky ProdLib pro AutoCAD a Revit zahrnují knihovny produktů Peikko, které lze umístit do vašich návrhů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]