PC® Průvlakový závěs — Skrytý konzolový systém pro uchycení nosníků

PC® průvlakové závěsy se používají k jednoduché instalaci železobetonových vyztužených i předpjatých prefabrikovaných betonových nosníků na sloupy. PC® průvlakový závěs se používá jako protikus k PCs® konzolám. 

PC® průvlakové závěsy jsou zabetonovány do nosníků, průvlaků, kde jsou všechny části závěsu skryty. Skládá se z ocelových desek, jež tvoří kapsu pro PCs® konzolu a kotvících prutů k ukotvení prvků do betonu. PC® průvlakové závěsy jsou dimenzovány pro používání s PCs® konzolami tak, aby bylo možno volně nastavit konečnou polohu nosníku na konzole. Po našroubování konzolové části PCs® konzoly na sloup lze nosník osadit s průvlakovým závěsem bez potřeby jakéhokoliv klínování nebo sváření.

Standardní typy PC®průvlakových závěsů jsou navrženy tak, aby odolaly vertikálnímu a horizontálnímu zatížení s maximální konstrukční hodnotou pro svislé zatížení do 1 500 kN. Jsou dva různé modely: L (Low) pro výšku příruby nosníku < 60 mm a H (High) pro výšku příruby nosníku > 60 mm.

Možnosti modelu

PC® H

PC® H pro nosníky s vysokou přírubou > 60mm 

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Možnosti modelu

PC® L

PC® L pro nosníky s nízkou ocelovou přírubou < 60mm.

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Stáhněte si návrhové nástroje

Peikko Toolbox pro Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit families a AutoCAD 2D blocks pro mnoho výrobků Peikko. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verze 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informace o produktech a automaticky upozorňuje uživatele o dostupných aktualizacích.

Tekla Structures

Peikko nabízí moduly na vkládání produktů a spojů Peikko přímo do vašeho Tekla modelu. Pomocí šablon můžete jednoduše vytvořit zprávu o Peikko produktech. Doplňky obsahují linky a videa pro informace o produktech, znázorňující použití produktů. Samozřejmostí je jednoduchá kontrola aktualizací modulů.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com