Šroubové spoje sloupů pro ulehčení návrhu spojů, urychlení výstavby a zvýšení bezpečnosti – Systémové prvky

Šroubové sloupové spoje vytvářejí pevný spoj mezi sloupy, stěnami nebo nosníky. Spoj přenáší zatížení už ve fázi realizace spoje.

Spoj stĺp - základ a stĺp - stĺp

Sloupové spoje se používají na vytvoření pevného spoje mezi prefabrikovanými betonovými sloupy a základy nebo mezi jednotlivými sloupy. Vzhledem k tomu, že přenášejí zatížení už v době realizace spoje, není je třeba dočasně podepírat.

Spoj stĺp - nosník

Průvlakové závěsy a kotevní šrouby vytvářejí momentově tuhé spoje mezi sloupy a nosníky.

Spoj stena - základy a stena - stena

Šroubové stěnové spoje vytvářejí pevné spoje mezi základy a stěnami a mezi jednotlivými stěnami. Mohou se použít na efektivní spojování stěn jader a výtahových šachet.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Ředitel prodeje

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]