HPKM® Sloupové botky — Jednoduché, rychlé a bezpečné šroubové spojení sloupů

Sloupové botky HPKM® zabezpečují rychlé a bezpečné spojení mezi prefabrikovanými betonovými sloupy a základy nebo jednotlivými prefabrikovanými betonovými sloupy. Certifikovaný výrobek pro různé typy prefabrikovaných sloupů. 

Sloupové botky HPKM® se používají k vytvoření okamžitě ohybově tuhých spojů sloupů s kotevními šrouby HPM® nebo kotevními šrouby se spojkami COPRA®. Sloupové botky se zabetonují do prefabrikovaných sloupů, zatímco kotevní šrouby se osazují do základů nebo do jiných sloupů. Na stavbách jsou sloupy pomocí botek osazeny na kotevní šrouby a nastaveny do správné polohy a výšky utahováním matic na kotevních šroubech. Po nastavení sloupu do správné polohy se spoj mezi sloupem a základem vyplní nesmršťující zálivkovou maltou a spoj se ve finálním stádiu chová jako běžný železobetonový průřez.

Sloup ve stádiu montáže nepotřebuje žádné dodatečné podepření, či vyztužení. V běžných případech stačí čtyři sloupové botky k vytvoření ohybově tuhého spoje. Produktová řada společnosti Peikko zahrnuje i příslušenství na jednoduchou instalaci sloupových botek. Spoje pomocí sloupových botek HPKM® jsou schváleny dle ETA (ETA-18/0037) a mohou být rovněž navrženy dle ACI 318M-11.

HPKM® ETA

Rozměry

Délky přesahu kotevních desek se definují podle třídy betonu C30/37 ve špatných podmínkách pro spojení.

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Stáhněte si návrhové nástroje

Peikko Designer®

Obsahuje širokou škálu Evropskych návrhových norem a několik různých jazyků, Peikko Designer® obsahuje moduly pro:

  • Sloupové spojení
  • Výztuž proti protlačení
  • Kotevní desky

Moderní a intuitivní uživatelské rozhraní je založeno na interaktivní 3D grafice.

Peikko Toolbox pro Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit families a AutoCAD 2D blocks pro mnoho výrobků Peikko. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verze 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informace o produktech a automaticky upozorňuje uživatele o dostupných aktualizacích.

Tekla Structures

Peikko nabízí moduly na vkládání produktů a spojů Peikko přímo do vašeho Tekla modelu. Pomocí šablon můžete jednoduše vytvořit zprávu o Peikko produktech. Doplňky obsahují linky a videa pro informace o produktech, znázorňující použití produktů. Samozřejmostí je jednoduchá kontrola aktualizací modulů.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com