SUMO® Stěnové botky — Šroubové spoje stěn

Stěnové botky SUMO® se používají k vytvoření efektivních tahových spojů mezi prefabrikovanými betonovými stěnami a základy nebo mezi několika prefabrikovanými betonovými stěnami. Stěnové botky SUMO® se používají spolu s kotevními šrouby HPM® a PPM® a se speciálními AL podložkami. 

SUMO® stěnové botky spojují stěnové prefabrikáty. Krom jiných aplikací se používají ve ztužujících konstrukcích budov, jako jsou jádra a výtahové šachty. Zatížení se přenášejí ze stěn do základů nebo jiných nosných konstrukcí prostřednictvím stěnových botek, kotevních šroubů a vlastní výztuže stěn. SUMO® stěnové botky jsou k dispozici v několika standardních typech, které vyhovují většině prefabrikovaných stěn.

Systém se skládá ze stěnových botek a kotevních šroubů. Stěnové botky se zabetonují do betonových prefabrikátů, zatímco kotevní šrouby se osazují do základů nebo jiných stěn. Na stavbě jsou stěny osazeny na upravených podložkách ve správné poloze a upevněny na kotevní šrouby s maticemi a speciálními AL podložkami přes šroubové spoje. Spoje prefabrikovaných stěn jsou dokončeny injektáží vynechávek a spojů pod stěnou.

SUMO® Stěnové botky

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Stáhněte si návrhové nástroje

Peikko Toolbox pro Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit families a AutoCAD 2D blocks pro mnoho výrobků Peikko. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verze 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informace o produktech a automaticky upozorňuje uživatele o dostupných aktualizacích.

Tekla Structures

Peikko nabízí moduly na vkládání produktů a spojů Peikko přímo do vašeho Tekla modelu. Pomocí šablon můžete jednoduše vytvořit zprávu o Peikko produktech. Doplňky obsahují linky a videa pro informace o produktech, znázorňující použití produktů. Samozřejmostí je jednoduchá kontrola aktualizací modulů.

Kontaktujte nás

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

obchodní manažér oblast Morava

Mob. +420 724 829 864
milan.sedlacek@peikko.com

Jaroslav Opavský

obchodní manažér oblast Čechy

Mob. +420 724530816
jaroslav.opavsky@peikko.com