SUMO® Stěnové botky — Šroubové spoje stěn

Stěnové botky SUMO® se používají k vytvoření efektivních tahových spojů mezi prefabrikovanými betonovými stěnami a základy nebo mezi několika prefabrikovanými betonovými stěnami. Stěnové botky SUMO® se používají spolu s kotevními šrouby HPM® a PPM® a se speciálními AL podložkami. 

SUMO® stěnové botky spojují stěnové prefabrikáty. Krom jiných aplikací se používají ve ztužujících konstrukcích budov, jako jsou jádra a výtahové šachty. Zatížení se přenášejí ze stěn do základů nebo jiných nosných konstrukcí prostřednictvím stěnových botek, kotevních šroubů a vlastní výztuže stěn. SUMO® stěnové botky jsou k dispozici v několika standardních typech, které vyhovují většině prefabrikovaných stěn.

Systém se skládá ze stěnových botek a kotevních šroubů. Stěnové botky se zabetonují do betonových prefabrikátů, zatímco kotevní šrouby se osazují do základů nebo jiných stěn. Na stavbě jsou stěny osazeny na upravených podložkách ve správné poloze a upevněny na kotevní šrouby s maticemi a speciálními AL podložkami přes šroubové spoje. Spoje prefabrikovaných stěn jsou dokončeny injektáží vynechávek a spojů pod stěnou.

SUMO® Stěnové botky

Rozměry

Detailní technické informace

Komplexní informace o výrobku, jako jsou překážky, požadovaná dodatečná výztuž, třídy betonu, omezení použití atd., Naleznete v Technickém manuálu. Podrobnosti o produktu mohou být specifické pro jednotlivé země. Pro návrh vždy používejte informace o produktu, které jsou určeny pro cílovou zemi návrhu. Technické příručky specifické pro jednotlivé země lze nalézt na adrese Nástroje pro návrh - stránka nebo na webové stránce dané země.

Použijte výrobek s

2D a 3D komponenty na tvorbu detailů

Vytvořili jsme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailů pro designéry, včetně několika 2D bloků, 3D vlastních komponent a připojovacích modulů pro různé aplikace modelování. Vyberte si nástroje pro svůj návrhový software!

Naše modelovací nástroje

Doplňky Tekla

Pro uživatele Tekla máme k dispozici výběr doplňků.

Knihovny Peikko ve službách ProdLib

Doplňky ProdLib pro AutoCAD a Revit zahrnují knihovny produktů Peikko, které lze umístit do vašich návrhů.

Kontaktujte nás

Jaroslav Opavský

Jaroslav Opavský

Obchodní manažer oblast Čechy

Mob. +420 724530816
[email protected]